Polityka prywatności SRT RABAT TAXI


1. Informacje ogólne

W rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych jest STOWARZYSZENIE RADIO TAXI RABAT z siedzibą w Elblągu, ul.12 Lutego 6 KRS: 0000011574, NIP: 5782213183, REGON: 170379335.


2. Informacje i dane pozyskiwane przez Centralę

W przypadku zamówienia usługi taxi przez centralę, Administrator gromadzi Państwa dane tj. miejsce odbioru oraz punkt docelowy, czas podróży, identyfikator kierowcy, identyfikator pasażera., tylko i wyłącznie, w celu niezbędnym do złożenia zamówienia, realizacji usługi, a także dochodzenia roszczeń.


3. Informacje i dane pozyskiwane przez Aplikację

Administrator informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji Administrator gromadzi Państwa dane tj. Lokalizacja podczas zamówienia, miejsce odbioru oraz punkt docelowy, czas podróży, koszt, płatność, faktury, identyfikator kierowcy, identyfikator pasażera. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji umowy o korzystanie z Aplikacji, realizacji usługi, a także dochodzenia roszczeń.


4. Postanowienia końcowe

Administrator gromadzi Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), a także stosuje wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo, poufność danych osobowych, ochronę przed nieuprawnionym dostępem oraz niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, a także przypadkową utratą, zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji świadczonych usług, w tym dochodzenia roszczeń oraz zachowania zgodności z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym przepisów podatkowych.

Kontakt

Stowarzyszenie Radio Taxi Rabat w Elblagu

Lokalizacja

12 Lutego 6

82-300 Elblag

Godziny pracy

24/7